Menu

Denizcilikte Bilinmeyen Konular

Gemici Bağları

GEMİCİ BAĞLARI

Gemici bağlarının tarih boyunca, balık tutma, dubalardan köprü yapımı, tekneleri bağlama, gemilerde deniz bağı yapma, makara çekme, hayvanlarının üzerine yüklerin bağlanması, sihirbazlık gösterileri gibi alanlarda kullanıldıkları görülmektedir.

Gemici bağlarının tarihte ilk olarak M.Ö 7800-5000 yıllarında Filandiya’da, M.Ö 3000 yıllarında Mısır’da Peru’da İnkalar’da ve Kuzey Amerika’da balık avcılığında, Almanya, Afrika, Rusya,Bulgaristan,İngiltere, İskoçya gibi ülkelerde de kullanılmıştır.

Devamını oku

ÇAPA, ÇIPO

ÇAPA, ÇİPA,ÇIPO,ÇİPO

M,Ö 2000’dan beri teknelerin sahilde sabit tutulmasını sağlayan düzenler kullanıldığı bilinmektedir.. Bu döneme ait bir Mısır lahti üzerinde ,bir teknenin papirüsten yapılmış bir ip ve ona bağlı kazıkla sahile sabitlendiğini gösteren resim bulunmuştur. M.Ö1600’lü yıllara ait bir kazılarda tekneleri demirlemede kullanılan delikli taş resimleri bulunmuştur. M.ö 1200’lü yıllara dayanan Mısır kralı Tout’un mezarında “T” şeklinde taş demirler bulunmuştur. M.ö 800’lü yıllarda Homerik dönemi lşiirlerinde de bu taş demirden bahsedilmektedir. M.Ö 650’li yıllarda çıpasız ve hammaddesi demir olan gemi demirleri kullanılmaya başlanmış, M.ö 500’lü yıllarda Yunanlı yazarlara ait yazılarda metal gagalı taş demirlerin Nil Nehrinde seyir yapan tekneler tarafından
kullanıldığı ifadeleri yer almıştır. . M.Ö400’lü yıllara ait bir parada bugünkü admiralti demiri şekline benzer iki kollu çıpalı demir tipine rastlanmıştır.

Devamını oku

Denizlerin İsimlendirilmesi

AKDENİZ VE KARADENİZ'İN İSİMLENDİRİLMESİ

Orta Asyay’dan itibaren Türkler, yaşadıkları coğafyayı tanımlamada renkler ve yönler arasında bağlantı kurarak isimler verdikleri bilinmektedir. Yönlere göre renkler ; “Doğu,mavi veya Yeşil “ , “ Batı , Ak veya Beyaz “, “ KUZEY, Kara veya Siyah”, “Güney, Kızıl veya Al “, “Merkez, sarı veya Altın” şeklinde kullanılmıştır.  Dağ, deniz, şehi, vadi, akarsu  gibi coğrafi yerlerin isimlerinin başında bulunan renkler aynı zamanda o yerin yönünü de temsil ederdi.  Örneğin Akdeniz (Batı Denizi), Kara Deniz(Kuzey Denizi) , Kızıl Deniz (Güney Deniz), Ak Hunlar (batı Hunları) , Yeşilırmak(Doğu Irmak) anlamında kullanılmıştır.

ALABANDA

  Alabanda, İtalyanca’da “bir tarafa” anlamına, Yunanca’da ise “geminin bir tarafı” anlamında kullanılmıştır. Osmanlılar döneminde, bu kelime  Alla banda, Alavand (etmek eylemek,olmak, devrilmek, yan yatmak” ifadesi olarak, “ Teknenin iç yanları, borda karşıtı, ateş eden geminin bir tarafında bulunan toplarının tümüyle birden ateş etmesi, dümeni sağa veya sola sonuna kadar çevirmek, vermek, azarlamak, haşlamak,paylamak, gemi/teknelerin su kesiminden yukarıda bulunan iç kısmı” olarak yaygın kullanılmıştır. Günümüzde ise Alabanda  kelimesinin   kullanılan  değişik anlamları şudur;

  • -Bir tarafa(sancağa veya iskeleye) keskin dönüş,
  • -Geminin iç tarafı
  • -İç kaplama veya tavanı
  • -Gemini bir taraftaki topları/ borda ateşi
  • -Tekdir(Azarlamak,haşlamak,paylamak)