Menu

GENEL KURUL TOPLANTISI ve GÜNDEMİ

Değerli Üyeler.

Yönetim Kurulumuzun 16.11.2016 tarih ve 2016/9 numaralı kararı gereğince aşağıdaki tarih ve yerlerde, ekteki gündem maddelerine göre SEÇİMLİ GENEL KURUL yapılacaktır.

Teşriflerinizi rica ederiz.

PRDD Yönetim Kurulu

1.gün: 14 Ocak 2017 Cumartesi Saat 19:00 Dernek binamız,
(çoğunluk sağlanamaması halinde)
2.gün: 22 Ocak 2017 Pazar Saat 19:30 Deniz Bil.ve Tek.Enstitüsü

 

PİRİ REİS DENİZCİLİK DERNEĞİ

GENEL KURUL TOPLANTISI ve GÜNDEMİ

Toplantı Tarihi: 22 Ocak 2017 Saat: 19.00 (Deniz Bil. Enstitüsü)

1- Yoklama, açılış, saygı duruşu ve İstiklal Marşı
2- Divan seçimi,
3- Divan’a genel kurul adına toplantı tutanaklarını imzalama yetkisi verilmesi,
4- Gündemin kabulü,
5- Yönetim Kurulu adına, başkanın açış konuşması,
6 - 2016 yılı faaliyet raporunun sunumu ve raporla ilgili görüşmeler,
7- 2016 gelir-gider raporunun sunumu ve raporla ilgili görüşmeler,
8- Denetleme Kurulu raporunun okunması ,
9- Yönetim ve Denetim kurullarının ayrı ayrı ibrası,
10- Yeni yönetim ve denetleme kurulları adaylarının tespiti ve kendilerini tanıtması,
11- Yeni yönetim kurulu ve denetim kurulu seçimleri.
Sayım ve Kahve Molası
12- Fasıllar arası para harcama yetkisinin yönetim kuruluna verilmesi,
13- Bir defada harcanabilecek para sınırının belirlenmesi,
14- 2017 yılı giriş ve aylık aidatlarının belirlenmesi,
15- Dilek, Temenniler ve kapanış